Reklame od Drveta

Reklame od drveta se izrađuju posebnim postupkom CNC obrade ili ručnom obradom različitih vrsta drveta.

Mogu se izraditi trodimenzionalni reklamni natpisi i logotipi različitih formata.

Reklame od drveta se koriste za spoljašnje i unutrašnje obeležavanje objekata, poslovnih prostora itd.