Optička Vlakna

Osim izrade svetlećih reklama, izuzetan efekat optička vlakna postižu i u dekoraciji unutrašnjosti objekata (zvezdano nebo, natpisi i grafike po zidovima objekata, itd.).

Dinamikom paljenja i gašenja u željenim bojama, optičkim vlaknima se može kreirati bilo koji efekat.