Reklamne Table

Reklame table su reklamna obeležja različitih veličina, materijala i namena.

Prema vrstama izrade i namene mogu se svrstati u:

  • putokaze
  • kliritne table sa i bez distancera
  • metalne table
  • table za stubove i dr.