Cenovnik - LED displeji

Reklame sa LED diodama i LED displeji

Cena jednostrane reklame u alu-profilu                                                                             140€/m2
Cena dvostrane reklame u alu-profilu                                                                                150€/m2
Cena jednostrane reklame u željenom obliku (kutija od komateksa – elipsa, krug, romb..)     180€/m2
Cena dvostrane reklame u željenom obliku (elipsa, krug, romb..)                                         200€/m2
Štampa punog kolora (720dpi)                                                                                          15€/m2
Kater štampa                                                                                                                   15€/m2
Štampa punog kolora (višeslojna)                                                                                      30€/m2

Cena *ultra bright* LED dioda sa pratećom elektronikom

a) Crvena ili žuta led dioda                                                                                               0,70€/kom
b) bela LED dioda                                                                                                            1,10€/kom
c) zelena LED dioda                                                                                                         1,22€/kom
d) plava LED dioda                                                                                                          1,20€/kom
e) RGB LED dioda                                                                                                            2,50€/kom
Programator Magus2 paljenja LED dioda                                                                               30€/kom
Programator Magus3 paljenja LED dioda                                                                               40€/kom
Napajanje do 100VA                                                                                                           30€/kom
Napajanje od 100VA do 200VA                                                                                            40€/kom