Cenovnik - Reklame sa optičkim vlaknima

Reklame sa optičkim vlaknima

Cena kutije u alu-profilu                                                           140€/m2
Cena kutije u željenom obliku (jednostrana elipsa, krug…)          180€/m2
Cena optičkog vlakna 0,5mm                                                    0,1€/m
Cena generatora paljenja                                                          90€/kom
Štampa punog kolora (720dpi)                                                  15€/m2